Praca zespołowa online

Firmy, które działają w wielu branżach opierają swoją codzienną aktywność na pracy zespołowej. Grupy specjalistów pracują nad określonymi rozwiązaniami i robią to tym skuteczniej, im łatwiej jest się im porozumieć. Równocześnie z wolna mijają czasy, gdy ludzie pracują nad projektami biurko w biurko.

Czasami członkowie zespołu mieszkają w różnych miastach, a nawet krajach. Internet zaciera granice geograficzne i sprawia, że można pracować i wymieniać myśli ze słuchawkami na uszach i z mikrofonem przy ustach. Przed oczami trzeba rzecz jasna mieć monitor komputera.

Chmury obliczeniowe są konieczne, aby takie zadania mogły być realizowane szybko i skutecznie. Dzięki specjalnie przygotowanym aplikacjom webowym kilka lub kilkanaście osób może równolegle mieć dostęp do tych samych zasobów. Wszelkie nanoszone zmiany są widoczne w czasie rzeczywistym dla każdego, kto posiada adekwatne uprawnienia.

Mniej zaawansowanym, lecz popularnym rozwiązaniem tego rodzaju jest programik Team Viewer. Pozwala on grupie osób korzystać z tego samego ekranu. Medium pośredniczącym w takim kontakcie jest oczywiście internet.

Potrzeba jedynie łącza o odpowiedniej prędkości, aby ta futurystyczna do niedawna wizja stała się faktem. Międzynarodowe korporacje i firmy z oddziałami w różnych częściach świata są najbardziej typowymi odbiorcami takich narzędzi. Czasami tworzą one własne dedykowane rozwiązania, innym razem korzystają z platform już dostępnych i wypróbowanych.

Wybrany model zależy od tego, co bardziej się komu opłaca.