Specyfika języka internetowego

Komunikacja w internecie rządzi się swoimi prawami. Dzięki temu można dostrzec pewne różnice, jakie występują pomiędzy językiem, którym posługujemy się na co dzień, a tym używanym w internecie. Język internetowy jest na pewno bardziej elastyczny i tolerancyjny. To, co nie zostałoby zaakceptowane w życiu realnym w internecie jest jak najbardziej na miejscu.

Można tutaj wymienić chociażby zwracanie się po imieniu, nawet do osób dużo starszych od nas. W komunikacji internetowej o wiele częściej stosujemy tez skróty myślowe, często zapożyczone z języka obcego (np. popularne IMO – moim zdaniem). Język internetowy wykształcił też specyficzne znaki językowe, tzw.

emotikony. Są to znaki tworzone zazwyczaj ze znaków interpunkcyjnych, czasami też cyfr oraz liter, które pomagają wyrazić uczuci i emocje. Tak np. aby powiedzieć 'kocham cię’ można użyć znaku ’.