Platforma jako usługa

Osoby oraz całe zespoły zajmujące się pisaniem programów i szeroko rozumianą działalnością programistyczną także mogą z powodzeniem realizować swoje zadania w chmurach obliczeniowych. Trzeba tylko właściwie zdefiniować swoje oczekiwania i wdrożyć je w praktyce. Modelem chmury, który nadaje się dla programistów idealnie jest PAAS, czyli Platform as a Service. Klient dostaje zatem do rąk wirtualne środowisko pracy, z którego można swobodnie korzystać i czerpać pełnymi garściami z zalet wirtualizacji.

Usługi tego typu są o tyle ważne, że pozwalają znacząco zredukować koszty działalności. Wykup licencji na oprogramowanie potrafi być sporą inwestycją – w tym układzie dostajemy wszystko, czego potrzebujemy. Pakiet aplikacji jest gotowy do użycia i kompletny. Po stronie klienta nie trzeba przejmować się ani systemem operacyjnym, ani konkretnymi programami oraz ich konserwacją.

Wszystkie te sprawy leżą w gestii dostawcy usługi, który otrzymuje stosowną zapłatę i musi wywiązać się ze swoich zadań. Interfejs służący do obsługi programów jest dostępny zazwyczaj przez przeglądarkę stron internetowych, a wszystkie narzędzia pracują w oparciu o maszynę wirtualną umieszczoną na serwerze. Aby móc korzystać ze środowiska pracy, trzeba jedynie posiadać aktywne łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości. Wszystkie programy oraz systemy, które powstaną w chmurze obliczeniowej są wyłączną własnością klienta.

Ten może je sprzedać lub korzystać z nich we własnym zakresie. Takie możliwości daje na przykład platforma Windows Azure rozwijana przez koncern Microsoft.

www.outdooradventure.com.pl