Kursy komputerowe

Wykluczenie cyfrowe jest obecnie uważane za jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Instytucje publiczne podejmują rozmaite kroki, aby walczyć z tym …